Con muốn làm người Việt!

SGTT.VN –

Trước bàn đăng ký nơi đến là Việt Nam của Phòng đầu thai một cửa một dấu, một loạt trẻ em nước Ô La La xếp hàng dài. Hiện tượng này đã không qua khỏi mắt phóng viên Bông Xã:

– Nè, các con, sao các con không xếp hàng xin đầu thai trở lại làm người Ô La La?
– Dạ thôi, tụi con hãi lắm rồi, tụi con đều là trẻ mẫu giáo bị đâm bằng dao. Lỡ lên đó bị đâm nữa thì làm sao?
– Ờ, hiểu rồi, nhưng sao tụi con không chọn đầu thai làm trẻ Thuỵ Điển, Phần Lan cho sướng, hay chọn luôn Mỹ, Anh đặng mai mốt khỏi làm khổ cha mẹ về khoản du học?
– Dạ thôi, tụi con nghĩ kỹ rồi, chọn Việt Nam là sướng nhất.
– Sướng ở cái khoản nào?
– Dạ, đó là được làm người Ô La La ngoài đất Ô La La.
– Là sao?
– Nghĩa là, tụi con dù không phải sinh trên đất Ô La La nhưng sẽ vẫn được chơi đồ chơi Ô La La, ăn bánh trung thu nhân Ô La La, ăn xong xỉa răng cũng bằng tăm Ô La La. Tóm lại: được sống như người Ô La La mà không sợ bị đâm bằng dao… Ô La La!

Người già chuyện
(Báo Sài Gòn Tiếp Thị _ SGTT online)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s